Bà Nội Tôi Thua Một Người

Con Trai (nhỏ): Mẹ ơi, tháng 5 nóng quá. Con muốn ra biển tắm.
Mẹ: Không được con.
Con Trai (nhỏ): Sao vậy Mẹ. Bà Nội không cho tắm biển hả Mẹ?
Nhà mình gần biển, giờ này là buổi trưa sao không cho?
Mẹ: Không phải Nội.
Con Trai (nhỏ ): Vậy là Ba không cho rồi !!! Ba luôn cho con tắm biển mà??? Ai cấm con vậy Mẹ???
Mẹ: Co….Vi.
Con Trai (nhỏ): Bà Nội Tôi Thua Một Người!!
Mẹ: Mình cùng nhau ngắm biển nghe.

NTN CONSULTING SERVICES
https://togetherntn.com

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *