Khổ Hơn Cả Dịch COVID-19

Library of NTN images
NTN CONSULTING SERVICES
https://togetherntn.com

Con Trai (chạy xe ôm): Mẹ ơi! Hôm nay không phải Mùng Một.
Mẹ: Đúng rồi con.
Con Trai (chạy xe ôm):Tại sao Mẹ cho con ăn chay???
Mẹ: Ăn chay có sao không con??
Con Trai (chạy xe ôm): Ăn chay con không đủ năng lượng, con không làm việc nổi, con không chạy tới chạy lui được.
Mẹ: Nhà nước vừa ra lệnh cho dân phải giãn cách trong nhiều ngày để chống dịch COVID-19 lan rộng. Con không đi làm con không cần nhiều năng lượng. Cơ hội để cho con thực tập ăn chay.
Con Trai (chạy xe ôm ): Trời!!! Khổ hơn cả dịch COVID-19 nữa.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *