Nửa Vầng Trăng

Trăng ơi, Trăng ở nơi cao thế ?
Đêm nay nhìn Tôi với Vì Sao
Tôi thì chỉ thấy Người có nữa
Một nửa nơi xa rất mơ hồ
Muốn nói cùng Trăng lời tâm sự
Một người xứ lạ nhớ quê hương
Sợ Trăng không chở đầy tâm sự
Gởi gió theo mây bay đến nơi

Xin chân thành cảm tạ bài ca của Cố nghệ sĩ Phi Nhung đã minh họa cho bài thơ Nửa Vầng Trăng

Thiên Thể NGC 11

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *