Mái trường Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh,Gia Định.

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Hoàng hoa Thám là một vị lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp tại Yên Thế từ 1885 -1913. Ông có biệt danh là Hùm Thiêng Yên Thế hay Ngài
Read More